Misjon til de fire verdenshjørner.
Del. 2.

Det Afrikanske kontinentet.

Etter flere år sammen, ble jeg i 1991 bedt om å reise over til Afrika, og India.

I del 1. fortalte jeg om starten på den verdens omfattende misjons utfordringen, og hvordan den første utfordringen ble misjons oppgavene i USA, Canada og Mexico. Reisene til dette kontinentet ble på en måte et springbrett til neste fase i reiseprogrammet.
Bro. Raymond Jackson, som ble en viktig brikke i den åndelige utfordringen, ble en personlig venn og åndelig broder i over 30 år. Han gikk hjem til herligheten i Desember 2004 etter en fantastisk epoke som forkynner og som et levende vitne for sin tid. Etter flere år sammen, ble jeg i 1991 bedt om å reise over til Afrika, og India. Da det var store behov for åndelige hjelp og bistand på dette kontinentet.

Vår første reise ble lagt til Sør Afrika og Malawi. Vi var i den sørlige provinsen Natal og hadde møter sammen med Afrikanske venner som vi hadde møtt i USA under stevnene der. Senere på samme turen reiste vi til Malawi og hadde noen underfulle møter i dette landet. Dette ble opptakten til flere reiser på dette kontinentet. De første årene i Afrika ble hovedsaklig lagt til Sør Afrika, men senere ble det utvidet til å omfatte andre land i denne verdensdelen.

Gjennom gjentatte invitasjoner ble vi i tillegg til Sør Afrika engasjert i møtevirksomheter i Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia, Botswana, Kongo, Uganda, Kenya og Ghana. De siste 7 årene har vi vært i Afrika fra tre til 5 måneder i året. Dette kontinentet har over 60 forskjellige land, så vi føler vi har rørt bare litt ved de store behovene som melder seg der. Gjentakende ganger har vi reist der i nesten 30 år og hatt store opplevelser sammen med de nasjonale vitnene. Vi har også hatt mange besøk fra våre Afrikanske venner her hjemme i Verdal, så det er knyttet et stort nettverk fra denne delen av kontinentet.

Gjennom gjentatte invitasjoner ble vi i tillegg til Sør Afrika engasjert i møtevirksomheter i Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia, Botswana, Kongo, Uganda, Kenya og Ghana. De siste 7 årene har vi vært i Afrika fra tre til 5 måneder i året.

Vi kjenner fortsatt behovet for å være med å støtte våre venner der i den åndelige kampen for sjelers frelse og legedom. Gud har i sannhet stadfestet det ordet som Han åpenbarte i begynnelsen av min tjeneste, og ved Hans nåde er det enda ikke slutt. Vi ser stadig frem til nye utfordringer i tiden som kommer.

 

 

 

 

 

USA