«Hva er sannheten om kristendommen som jeg mener at alle kristne (av alle kirkesamfunn) burde hevde å være sanne?

Jeg ble stilt et spørsmål om, «hva er sannheten om kristendommen som jeg mener at alle kristne (av alle kirkesamfunn) burde hevde å være sanne? Jeg synes det er vanskelig å finne mange. ”

Mitt svar er slik … Som du kanskje husker, hadde jeg i barndommen ikke noe begrep om å forstå sannheten om en eksisterende Gud. Jeg kom med noen refleksjoner rundt det, men kunne aldri finne et åpenbart svar. Sannsynligvis fordi vi mennesker virkelig ikke har muligheten til å finne ham på egen hånd. Romerne 3: 10-11 (ASV). 10 som det er skrevet: Det er ingen rettferdige, enn ikke en. 11 Det er ingen som forstår, det er ingen som søker Gud;

Logikken rundt det er at Gud i stedet vil finne deg, og i riktig øyeblikk vil han åpenbare seg for deg. Hvordan skjer det? Han har sine egne måter å finne seg selv i deg, og få deg til å forstå at han er der for deg. Han er ikke langt unna noen av oss, og han er der og holder oss i live. Alt som har liv er der på grunn av Ham.

Han skapte oss med det formål å gi oss evig liv. Bibelen gir oss den mest grunnleggende forståelse om hvordan Gud åpenbarer seg for oss. Det er så mange eksempler på hvordan Gud kommer inn i et menneskes liv og gir ham instruksjonene i hvordan han kan vandre med Ham. Bibelen gir eksemplene, og etter å ha sett hvordan Gud gjorde det for de gamle og nye testamentets troende, har vi fått oversikten over hvordan vi kan søke ham i vårt eget liv.

Alle skriftene i Bibelen er inspirert av Den hellige ånd, og vil gi den sanne lengsel etter å ha et forhold til ham. Husk at før det var en Bibel, kom Gud fremdeles og avslørte sitt nærvær. Disse vitnesbyrdene ble grunnleggende for å skrive ned erfaringene om hvordan Gud åpenbarte seg for dem.

I dag er denne verden i et slik hastverk. Det ser ikke ut til at folk har tid til å bremse og reflektere over formålet med livet. Gud kan sees i så mange små ting hvis vi bare åpner øynene. Hvis vi som troende ønsker å ha et sikkert bevis for å sette fokus på hensikten med denne verden, for å bevise Guds eksistens og kjærlighet, ville vi måtte bruke Jesu logikk.

Hvis vi har sannheten, må vi bare leve den, stå for den, uttrykke den på alle måter som Herren inspirerer oss til å gjøre det. Det betyr ikke at vi nødvendigvis vil blir trodd. Jesus fortalte sannheten, men folket kunne ikke tro at han fortalte dem sannheten. De grunnleggende læresetningene i Bibelen er ikke bare skrifts-messige harde bevis på hva Gud vil at vi skal tro på. De er livets fakta. Utvelgelse, forutbestemmelse, forkunnskap, omvendelse, evig sikkerhet og så videre; er ikke bare læresetninger, men heller opplevelser som de troende hadde; som fikk dem til å forstå dybden av Guds kjærlighet og omsorg for vårt velvære.

Fortsett med den gode ånden min bror. Noen mennesker klarer du ikke å overbevise, hva enn du prøver å si til dem, andre vil tro deg selv om du ikke følte du fikk sagt så mye i det hele tatt. Det krever at Herren er den som overbeviser dem. Han vil gjøre jobben. Vi kan bare gjøre vår levende del av vitnesbyrdet og fortsette vandringen fra vårt ståsted, slik Herren åpenbarte seg for oss. Måtte vi bli funnet verdig og benådet i hans øyne når reisen vår er over. Gud velsigne deg.

USA