Spørsmål og svar

Var Jesus Gud?

Jeg fikk et spørsmål fra en artikkel som spurte: VAR JESUS ​​GUD?Mitt svar er som dette. Spørsmålet ditt om Jesus var Gud, er basert på den samme tvil som fariseerne hadde på Jesu tid. Jesus hevdet aldri å være Gud. Han kalte alltid Gud sin Far. Johannes 5:19 sier det klart. «Uten ham kan jeg […]

Den åndelige tjenesten i vår tid?

Jeg ble spurt om den åndelige tjenesten i vår tid, om vi skal se etter en hovedperson person, eller en nøkkelen person i våre dager. I dag lever vi i en tid hvor Gud inspirerer mennesker over hele kloden. Efeserne 4:11, snakker om apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere i flertallsform. Det er mer enn […]

En trone?

Jeg ble stilt et spørsmål om uttrykket EN TRONE i himmelen. Dette er mitt svar til vedkommende. Spørsmål: Hvorfor er det En Trone i himmelen i Johannes Åpenbaring. Hvem sitter på den? Sitter Gud Fader på tronen også (Åp 3:21)? Pls. gi bibelvers også på svarene dine. Rev 03:21 (KJV) 21 Den som seirer vil […]

Forutbestemmelse?

Jeg fikk et spørsmål om forutbestemmelse, hvordan man kan gi et svar på en slik utfordring. Dette er en kortversjon for å forenkle emnet. Spørsmål: Hvis Gud har forutbestemt dem som skal bli frelst og de som ikke blir det, hva er poenget med å dele evangeliet til folket om han allerede kjenner deres skjebne? […]

Mange forskjellige kirkesamfunn?

Jeg ble spurt om hvorfor det er så mange forskjellige kirkesamfunn. For å forstå dette, så må vi ta en reise bakover i tid. Egentlig er det ingen spesiell definisjon på disse, men følg med. Som du nå har sett gjennom mine vitnesbyrd, så hadde jeg ingen såkalt åndelig bakgrunn, men oppdaget plutselig at Guds […]

USA