Siden 80’tallet, har vi tatt opptak av taler, og har i senere tid etter internett kom, hatt digitale Audio-opptak tilgjengelig på nett. Vi har siden 2015 streamet møtene direkte, og finnes nå både i audio og video-fil i møtearkivet på denne siden. På youtube-kanalen vår ligger video-filer tilgjengelig. Det jobbes også med å digitalisere de gamle lydbåndene, de finner du i Dropbox linken under.Møter fra 2014 til d.d


Eldre møter fra 1981-1999

USA

dr oz ed gummies are they the solution best ed gummies 2024 power cbd gummies for ed for men reviews get best performance tom selleck cbd gummies amazon the most popular cbd gummy bears in united states super health male enhancement gummies shocking benefits boost stamina power does it really work tackling ed best cbd gummies for erectile dysfunction 2024 male enhancement gummies amazon 2024 maximum canna drive cbd gummies reviews 100 legal popular cbd me gummy buy now discover the secret power of vigrx plus for men cbd male enhancement gummies near me official website aizen power dr oz male enhancement ingredients vigrx nitric oxide support reviews male enhancement pills side effects ingredients complaints vigrx nitric oxide support reviews us uk ca au de reviews official website vigrx nitric oxide support revi super health male enhancement gummies shocking benefits boost stamina power does it really work