Pastor Rolf Strømmen

Pastor Rolf Strømmen – Troendes Forsamling Verdal

USA