Frelsesverket

«Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave»  –  Apg. 2:38

Omvendelse

 I
Gud skapte mennesket for å ha samfunn med det. Og det fantastiske er at Gud ikke bare ønsker å være rundt menneskene, men å ta bolig i dem ved sin ånd. Derfor fortalte apostelen Peter for over to tusen år siden om løfte å bli fylt med den hellige ånd. Peter sa at dersom mennesket ønsket å bli fylt med Guds ånd i sitt hjerte måtte de først omvende seg.
Omvendelse er altså en forutsetning for å kunne komme inn i Guds rike. Først må vi forstå hva vi er: syndere på vei bort fra Gud, fortapt og uten håp. Deretter kan vi i vårt hjerte ta i mot Guds nåde og frelse for menneskene – Guds sønn Jesus Kristus.
Mange tenker at Jesus døde for å frelse alle mennesker på jord, men det stemmer ikke. Jesus er Guds store gave til menneskene, men bare de som omvender seg og tar imot gaven kan bli frelst. Det er derfor Gud har skrevet i sitt ord: «Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» (Joh. 1:12)

Vanndåp i Jesu Kristi navn

 Kvinne med hevede armer i vannetEtter at omvendelse eller erkjennelsen er blitt et faktum i mennesket om at det trenger Gud, er den neste Bibelske handlingen å gå og døpe seg. Hvor viktig dåpen er, fremgår av Jesu egne ord: «Den som tror og blir døpt skal bli frelst» (Mark.16:16).
Dåpen er en viktig symbolsk handling og sammenlignes i biblene med en begravelse der det gamle syndens menneske begraves ved å bli neddykket i vann og et nytt menneske med et nytt motiv i livet går opp fra dåpsbassenget.  Det er derfor spebarnsdåp ikke er å finne i Bibelen, for den som skal gå i en dåpsgrav må være gammel nok til å forstå konsekvensene av dåpshandlingen. Dåp er for mennesker som personlig har kommet til tro og ikke for spebarn.
Ordet dåp eller «baptizo» på gresk betyr neddykkelse og viser til at mennesket i dåpshandlingen skal neddykkes i vann og ikke bare få skvettet litt vann på hode. Under en faktisk begravelse senker man kisten helt ned i jorden, man hiver ikke bare et par skjeer med jord oppå kistelokket. Dåp i henhold til Bibelen utføres «i Jesu Kristi navn».
Den Hellige Ånds dåp – den nye fødselen
Den Hellige Ånds dåpNår Gud, som kjenner menneskenes hjerter, ser vår omvendelse og lydighets handling ved å gå og døpe oss i vann, vil han ta en liten usynlig bit av sin hellige ånd og legge inn i våre hjerter. På denne måten blir menneskets hjerte forandret, og vi får en personlig opplevelse av Guds nærvær i vårt liv. Denne hendelsen omtaler Bibelen som «å bli født på ny». Mennesket har overgitt seg til Gud og han har tatt bolig inni oss.
Ved den nye fødselen blir mennesket «en ny skapning» (2. Kor. 5:17). Det nye i mennesket er skapt av Gud og ikke fremkommet etter menneskets egen viljesbeslutning eller anstrengelse. Guds Ånd, som nå bor i mennesket, vitner sammen med menneskets ånd at det nå er Guds barn (Rom 8:16). Å hvor godt det da er å få leve i samfunn med sin skaper, og ha fått fred i hjerte, og vite at man har et evig liv på andre siden av graven.

USA

rejuvenate cbd gummies the most popular cbd gummy bears in united states read vigrx plus reviews male enhancement pills side effects ingredients complaints vigrx plus reviews us uk ca au de reviews official website vigrx plus reviews power cbd gummies for ed for men reviews get best performance male enhancement gummies at walmart cbd male enhancement gummies near me official website aizen power dr oz male enhancement ingredients biolife cbd gummies male enhancement upgrade 2024 libido virility support formula cbd gummies ed best cbd gummies for erectile dysfunction best cbd gummies for erectile dysfunction vitacore cbd gummies for ed usa price 2024 warning for you bio science male enhancement gummy cbd gummies for ed top cbd gummies get it now offer 2024 amaze cbd gummies do male enhancement pills work vigorprimex male enhancement gummies best male enhancement gummies 2024 top edible gummy products for men s sexual health peak power cbd gummies reviews improve sexual health 100 safe effective results