Taler av Frank Speakman

Helbredelse

Gud er ikke bare opptatt av vår åndelige tilstand, men også vår fysiske tilstand. Helbredelse ved tro er en gave Han gir til de som tjener ham. Dette er ikke et løfte som tilhører den første kristne menighet, men et løfte som er like gyldig i dag.

USA