Jesabels religion

Fortellingen om Jesabel finner vi i det gamle testamentet. Hun var en Sidonisk prinsesse som giftet seg med den jødiske kong Akab. Hun forledet folket til å drive med avgudsdyrkelse. Sammen med sin mann Akab bygget de templer for guden Baal. I jødisk-kristen tradisjon er navnet hennes assosiert med falske profeter og en forførende religiøs ånd.

I emnet vårt ser vi på det budskapet profeten Elias fikk som gikk ut på at Jesabels falske religion skulle utryddes fra Israel . Dette oppdraget ble fullført over mange år og flere ulike personer ble brukt av Herren til oppdraget utover Elias. Blant annet støter vi på den jødiske hærføreren Jehu som 20 år etter Elias befaling var med å gjøre slutt på Akabs dynasti og avgudsdyrkelse. Spørsmålet som alltid er greit å stille seg er om slike skriftsted kan være eksempler på den tiden vi lever i og om biblene kan hjelpe oss å forstå vår egen dag. Dersom Jesabels religion må utryddes også i dag så blir spørsmålet hvordan dette ska foregå. Er man som kristen kalt til å ha en negativ og fiendtlig innstilling til folk rundt oss eller andre kristne? Hvordan reiser man opp en motstand mot Jesabels ånd på den rette måten?

USA