Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet

USA