Misjon til de fire verdenshjørner

USA (Amerika)

En profeti fortalte at jeg skulle reise over Hav, over fjell, til de fjerneste kyster og forkynne Guds ord.

Etter en opplevelse jeg hadde under et møte i Oslo i Februar 1973. Ble jeg oppmerksom på at det ville komme en utfordring om reiser til kontinenter jeg aldri hadde tenkt var mulig. En profeti fortalte at jeg skulle reise over Hav, over fjell, til de fjerneste kyster og forkynne Guds ord. Jeg reflekterte ikke så mye over disse tingene først, da jeg var kun en enkel troende og hadde ikke noe system som kunne støtte eller finansiere en slik verdens omspennende aktivitet. Jeg var også av en slik natur at jeg ikke ville reise rundt å be om finansiell støtte til slike ting.

Jeg hadde sett hvordan flere kirkelige organisasjoner til stadighet tok inn offer og gaver gjennom tigging og gjentakende påminnelser. Noen ganger kunne det bli tatt offer opp til tre ganger i et møte. Det var noe jeg ikke kunne tenke meg å bedrive. Da jeg skjønte at mitt liv kunne bli aktivt i forkynnelse og i reiseaktivitet, ba jeg til Herren og sa det slik. Herre det ser ut som du velger meg til å forkynne Guds ord. Jeg har sett og opplevd i de de-nominelle systemer at de må drive å tigge og utfordre folk til å gi til Guds sak, og det langt ut over den smertegrensen som jeg føler er en sunn og god tankegang.

Jeg vil inngå en avtale med deg. Dersom du vil ha meg ut på misjonsmarken, hvor enn det måtte være, så gjør meg ikke til en tigger for det naturlige underholdet. Dersom du tar vare på meg og sender meg ut, uten at jeg blir en tigger og en stadig påminner for andre at jeg trenger underhold, så skal jeg dra dit du sender meg. Jeg drar ut og du tar vare på meg, uten at jeg behøver å legge finansielt press på noen andre.

 Dersom du tar vare på meg og sender meg ut, uten at jeg blir en tigger og en stadig påminner for andre at jeg trenger underhold, så skal jeg dra dit du sender meg.


Jeg gikk kanskje litt lengre enn mange ville ha gjort det, men jeg satte en standard at det ikke skulle bli noe pengeprat i møtene. Dersom noen ville gi til Guds sak så ble det satt en boks eller kurv ved utgangsdøren og de som følte for det kunne på denne måten gi til drift av den åndelige virksomheten.

I de følgende år frem til 1977 var det ingen reisevirksomhet utenfor våre grenser. Jeg ble med på noen møter i vårt naboland Sverige, men ellers var det kun virksomhet i vårt eget land. Fra 1973 og frem til 1977 ble jeg kjent med en Amerikansk forkynner. Han hadde fått det fra Herren at han hadde en misjon og oppgave her i Skandinavia, og særskilt i Norge. Jeg møtte ham i møter i dette tidsrommet og vi fikk en god åndelig kontakt. Jeg ble med og arrangerte møter her i Norge og vi reiste til forskjellige steder her til lands.

I Januar 1977 fikk jeg et brev med invitasjon om å bli med et stevne som han hadde i sin egen menighet i USA. Frem til da hadde jeg ikke reflektert noe særlig om denne profetien som kom over mitt liv i 1973. Vi takket ja til invitasjonen og reiste over til dette stevnet i Jeffersonville Indiana. Under et av møtene der ble jeg bedt om å forkynne. Da jeg skulle stå frem og ta talerstolen, kom det en ny profeti fra en broder i salen. Denne profetien hadde samme innhold som den jeg hadde fått fire år tidligere. Jeg sto der og hørte det som kom, og tenkte straks på den eldre søsteren i Oslo og det hun hadde profetert. Jeg la ikke alt for mye i det som hun sa, da jeg ikke kunne se for meg den aktiviteten som ble forespeilt.

Herren kom imidlertid og vekket meg til erkjennelse over det som ble sagt. Jeg var jo allerede i USA så det ble starten på en reise som skulle føre oss til alle jordens ytterste grenser. Da reisen i USA var over, fikk jeg beskjed om at vennene ville ha oss tilbake igjen neste år. Dette ble en begynnelse på mange års aktivitet i USA, Canada og Mexico. Vi har reist på dette kontinentet i møteserier nesten hvert eneste år i over 40 år.

Dette ble en begynnelse på mange års aktivitet i USA, Canada og Mexico. Vi har reist på dette kontinentet i møteserier nesten hvert eneste år i over 40 år.

USA

peak power cbd gummies reviews improve sexual health 100 safe effective results vigrx plus reviews male enhancement pills side effects ingredients complaints vigrx plus reviews us uk ca au de reviews official website vigrx plus reviews vigrx max volume male enhancement pills side effects ingredients complaints vigrx max volume us uk ca au de reviews official website vigrx max volume rejuvenate cbd gummies the most popular cbd gummy bears in united states read vigrx plus results after 1 month male enhancement pills side effects ingredients complaints vigrx plus results after 1 month us uk ca au de reviews official website vigrx plus results after 1 month power cbd gummies for ed for men reviews get best performance arousalx male enhancement gummies best enhance sexual desire boost libido naturally arousalx male enhancement gummies best enhance sexual desire boost libido naturally super health male enhancement gummies