. Yotube streames fra ca en time etter møtestart.

Fra 27/5-21 er det tillatt med 200 stk ved offentlige arrangement med faste tilviste plasser.  

USA