«Du har vært trofast i små utfordringer, Jeg vil sette deg som forvalter over større ting.

Opplevelser og utfordringer går hånd i hånd, og man må være rede til å forsvare evangeliets mange ubesvarte gåter til enhver tid. Ikke at Guds ord er direkte vanskelig å forstå. Det er en hemmelighet å merke seg; med kunnskapen om åndelige ting. Dersom man satser på naturlig forståelse av den åndelige vandringen, så kommer man til kort. Dertil er det for mange såkalte motsigelser; for det naturlige mennesket når man leser Bibelen. Ikke at det er feil med Guds ord, men det naturlige mennesket søker hele tiden å forsvare seg mot den åndelige hensikten som Herren hadde da han formet oss.

Selv om vi er skapt i Guds lignelse og billede, så holdt Han tilbake en vesentlig kvalitet. Vi var invitert til å bli Guds venn med evighets kvaliteter, men før vi kunne få disse kvalitetene måtte vi gå gjennom en test, om vi virkelig ville bli en del av Hans evige familie. Det er et valg som vi må gjøre; ut fra den vilje og egenskap som ligger i oss. Vår personlighet har alle kvaliteter i seg til å gjøre disse valg. Dersom vi tar bestemmelsen kun ut fra de naturlige forutsetninger, så blir valget egoistisk og destruktivt. Dersom vi er i stand til å se tingenes tilstand ut fra den åndelige siden, og med evigheten som perspektiv, så blir vår holdning tjenestevillig og uselvisk. Da har vi jo hele evigheten foran oss.

På denne måten stilles vi på valg i mange forskjellige faser; sett ut fra den kommende verden; og det riket vi skal innsettes i. Gud har en plan for den kommende regjering. Han sa til tjenerne i forskjellige lignelser; «Du har vært trofast i små utfordringer, Jeg vil sette deg som forvalter over større ting. Vår trofasthet i uselvisk vandring her i denne husholdningen, vil da sette standarden for de utsikter vi har i den kommende dimensjonen.

Paulus sa det i 1.Kor.6:2-3. «Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme denne verden? Og dersom verden blir dømt ved dere, er dere da uverdige til å dømme i de ringeste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Hvor meget mere da i timelige ting.»
Dersom dette er den virkelighet som ligger foran oss, da er det viktig at våre valg og vår fremferd er i henhold til den standard som Herren legger opp til for det kommende riket.

Da Jesus vandret her på denne jord, ble hans håndtering og bedømmelse av de forskjelligste situasjoner sett på med stor overraskelse. Der hvor folk flest tok opp stener for å fordømme, tok Jesus disse i forsvar. Ikke at deres gjerninger nødvendigvis var rettferdige, men de som skulle dømme i disse sakene hadde så mange (svin på skauen) skjulte agenda-er at de ikke var kompetent til å vise nogen rettferdig dom.

Det naturlige mennesket pekte fordømmende fingrer, for å skjule sin egen urettferdighet, mens Jesus viste tilgivelse, fordi Han kjente hjertet til den som stod for dommen. Er vi i stand til det samme idag. Er vi uselviske i våre valg og gjøremål. Her er det at vi vil bli stilt for dommen i 1.Kor.3:11-15. Det vil vise om vi handlet ut fra naturlige eller åndelige forutsetninger. Gud velsigne dere alle.

USA