Åpenbaringen kapittel 2 og 3

Noen ganger kan vi bli prøvet på Skriftens grunnlag om sider ved det som har skjedd i denne Laodikeas menighets tid. De åndelige veiledere, det være seg mennesker eller engler, så har de bemerket seg med sitt nærvær til hjelp for dem som skal Arve Guds rike.

Det er flere sett med engler i skriften. Når det gjelder engelen i Åp. 3:14 og 10:7, så handler det om samme oppgave og samme periode. De sju englene i åpenbaringen kap. 2 og 3, overvåker de sju menighetstidene og fungerer i hele den perioden de er satt til for å beskytte Guds menighet. Budbærerne i de sju periodene er de best egnede vitnene som Herren viste i hver periode. Branham prøvde seg frem da han skulle finne de forkynnere som best illustrerte den perioden de var satt som vitner i. Det var Herrens engel som hjalp ham å finne dem. Det er klart at englene for de sju tidene, var med i hele perioden de var satt til å beskytte.

Dersom du tar Paulus tid så døde han rundt år 68 e.kr. Men Johannes fikk sin Åpenbaring rund år 96 e.kr. Siden det var samme menighets tid, så vil det også være samme engel som inspirerte dem begge. Paulus ble kalt budbæreren for tiden, men engelen var beskytteren for hele Efesus menighets tid.

Når vi tar vår egen tid, så ble Branham en budbæreren for vår tid. Den syvende engel var da den ledende inspirasjon som ledet Guds menighet inn i restaurasjonen og åpenbaringen for vår tid. Engelen i Åp 3:14, er den åndelige beskytter og inspirator for hele laodikeas menighetstid.

Når det gjelder engelen i Åp. 10:7, så har det vært spekuler mye innen Branham bevegelsen. Noen sier Branham er engelen, men han var budbæreren som Engelen inspirerte. Da Branham døde, så var engelen fortsatt i virksomhet, og han er enda i virksomhet. Denne engelen er knyttet til den sjuende menighetstid og vil bli selve instrumentet som skal samle Kristi menighet, både de levende og de døde. Guds hemmelighet er ikke noe annet en Kristi legeme, som skal hentes ut av alle menighets tider.

Summen av menighets tidene blir at alle de sju englene blir engasjert i slutt fasen, og blir en inspirator til de sju torden røster som enda ikke er helt kommet frem i lyset. Dersom 1.Tess. 4:16 skal oppfylles, så blir det den sjuende engel; sammen med de andre seks som fullfører det. Ropet har vært og er fortsatt den sjuende budbæreren sitt budskap. Det budskapet er fortsatt gjeldende i vår tid, og den sjuende engel er fortsatt den som inspirerer Guds barn i denne tiden.

OVERENGELENS Røst blir da en sum av den beskyttelse som har vært gjennom hele dispensasjonen i de sju menighets tider. Her kommer de sju torden røster inn. Guds basun eller trompet blir da den kraften som kaller de døde ut av sine graver og sørger for forvandlingen av de gjenlevende troende som skal rykkes i skyer opp i luften, for alltid å være med Herren.

Alt dette skjer under den sjuende engels administrasjon, men da er han ikke lengre alene om det. De Sju englene har alltid vært sammen, men en av dem har hatt ledelsen i hver sin tid.

Det er umulig å lage en lære Ut av dette som nå som ligger foran oss. Profeter og Apostler har fått sine budskap å bringe videre. Daniel skjønte ikke helt hva alt dette betydde, men Herren sa til ham, at han skulle la det ligge til tiden var moden. Daniel 12:10, sier at ingen ugudelig vil forstå dette, men de vise og forstandige vil forstå det. Vi er nå kommet inn i en periode hvor disse ting ligger til rette for oppfyllelse. Jeg håper ingen bare tar seg til rette og starter en for tidlig oppfyllelse av det som ligger foran oss.

Punktlighet er en dyd og egenskap som er forbundet med dem som kan vente på Herren, til startskuddet går for den siste del av avslutningen. Her er det at vi vil se hvem som virkelig trodde på det budskap som ble gitt oss i denne endens tid.

Gud velsigne deg.

USA