Forutbestemmelse?

Jeg fikk et spørsmål om forutbestemmelse, hvordan man kan gi et svar på en slik utfordring. Dette er en kortversjon for å forenkle emnet.

Spørsmål: Hvis Gud har forutbestemt dem som skal bli frelst og de som ikke blir det, hva er poenget med å dele evangeliet til folket om han allerede kjenner deres skjebne?

Svar: Ditt spørsmål om forutbestemmelse er en klassisk en, som brukes av mange mennesker som ikke forstår prinsippet om hvordan Gud vet alt fra begynnelsen til slutten. Hvis vi ser på Gud som den evige Ånd som har skapt alt, og har suveren makt i alle aspekter av livet, så det ville være rart å si at han ikke kjenner alle menneskers destinasjon, gode eller dårlige.

Et prinsipp til forstå forutbestemmelse er funnet i Romerne 8: 29-30 der det står. 29 For dem som han forut kjente, har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre: 30 og dem som han forut bestemte, dem har han også kalt; og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort: og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort.

På denne måten er forutbestemmelse er basert på forkunnskap. Det er ikke slik at Gud pekte ut hvem som skulle gå fortapt eller frelses, men basert på alle menneskers sanne valg i livet, lar Gud oss fritt gjøre våre endelige avgjørelser. Han vil være der med sin Ånd for å lede oss med sin invitasjon, men hvis vi avslår ham mange nok ganger, så han vil respektere vår beslutning, og bekrefter dermed vår fornektelse. Invitasjonen går ut, det er derfor vi forkynner Guds Ord. Han kjenner til de personer som ikke vil motta invitasjonen, men personene må gis en sjanse til å høre det, slik at de kan godta eller avslå den. dermed kan Gud dømme personene på disse gitte muligheter.

Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, men heller at de kan omvende seg og erkjenne sannheten og bli frelst. 2.Pet.3: 9. Frelsen er gratis, men må aksepteres; for at den skal tre i kraft. Dette er en sann forutbestemmelse.

USA