Den åndelige tjenesten i vår tid?

Jeg ble spurt om den åndelige tjenesten i vår tid, om vi skal se etter en hovedperson person, eller en nøkkelen person i våre dager. I dag lever vi i en tid hvor Gud inspirerer mennesker over hele kloden. Efeserne 4:11, snakker om apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere i flertallsform. Det er mer enn en apostel. Hvis det er et hode, en øverste apostel, må det være Jesus Kristus. I henhold til Heb. 3: 1, ble vi bedt om å vurdere den apostel og yppersteprest som vi bekjenner, Jesus Kristus.

I Det nye testamentet leder Gud menigheten gjennom disse tjenestene, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. I dag har vi en verden med 7 milliarder mennesker av mange nasjonaliteter. Gud vil ha apostler; og de andre tjenestene i forskjellige deler av denne verden og ikke bare på et sted. Disse embedene vil ikke være mennesker uten navn, men du og jeg behøver ikke å kjenne dem alle, siden de ikke ville være i stand til å påvirke livet ditt; på grunn av avstander eller språkbarrierer. Det er mange selvoppnevnte ledere som hevder å være noe, det er derfor mønsteret på en hovedbudbærer i Malakias 4:5-6b. er en god ledetrå for å hjelpe oss til å se i riktig retning.

En annen ting. Vi har også en tid i Det gamle testamente der Gud brukte mer enn en profet i samme tidsrom. Hvis du ser på den tiden Israel var i fangenskap i Babylon, så brukte Gud minst tre Profetiske ytringer på samme tid. Esekiel, Daniel og Jeremias var profeter på samme tid. De var ikke på samme sted, men tidspunktet var det samme. Jeremias var i Jerusalem, Daniel i Babylon, og Esekiel ved elven Kebar. De fikk alle viktige beskjeder fra Gud, og hjalp sitt folk til å forstår Guds vilje på sitt sted og til sin tid. Vi har i dag tre viktige profetiske bøker fra disse Herrens vitner.

Senere har du profetene Sakarias og Haggai, de jobbet hånd i hånd på samme tid, og støttet Israels barn og formante dem å gjenoppbygge tempelet i 520 f.Kr. De vil være en type på, og kunne hjelpe Israels barn å se de to profeter som kommer opp i Åpenbaringen 11. Det vil være to menn; på samme tid, med en stor tjeneste når Gud returnerer sin gunst på det jødiske folk igjen. Gud gjør det han ønsker, la oss la ham gjøre det. Vi må bare be Herren hjelpe oss å se den sanne tjenesten når den er manifestert i vår midte, hvor enn den måtte være på denne jord. Husk at det er alltid vanskelig å bli mottatt som en sann Guds tjener i ditt eget land.

USA