Var Jesus Gud?

Jeg fikk et spørsmål fra en artikkel som spurte: VAR JESUS ​​GUD?
Mitt svar er som dette.

Spørsmålet ditt om Jesus var Gud, er basert på den samme tvil som fariseerne hadde på Jesu tid. Jesus hevdet aldri å være Gud. Han kalte alltid Gud sin Far. Johannes 5:19 sier det klart. «Uten ham kan jeg ikke gjøre nogen ting. Jeg kan bare gjøre som Faderen viser meg.» Jesus hadde den nærmeste kontakten med vår Far; som en person her på jorden nogen sinne har hatt. Han levde stadig under ledelse og direktiv av Gud den allmektige.

Adam var Guds første skapt sønn, og ifølge 1 Kor. 15. var Jesus den andre opprinnelige Guds sønn. Hva Adam mislyktes, godt-gjorde Jesus igjen; og brakt oss tilbake i forhold til Gud igjen. Da Jesus sa «Jeg og Faderen er en», betyr det ikke at Jesus overtok Guds tittel og ble Faderen. Hva han sa med et slikt utsagn var: «Jeg gjør akkurat det samme som min far forteller meg å gjøre.» Det er det reneste uttrykket av Faderens vilje.

Folkene (lederne) fryktet for å høre på Jesus, fordi de brukte sine egne egoistiske og mentale tanker, når Jesus brukte sin rene, ufiltrerte bruk av Faderens vilje. Når Paulus i 1 Kor 15: 24-28 beskriver sluttresultatet av oppdraget og formålet Faderen ga Jesus å oppfylle, viser det at Paulus forsto hvilket oppdrag Jesus hadde. Husk Paulus møtte Jesus i en visjon i Apostlenes gjerninger 9. Jesus ble gitt et oppdrag å fullføre, og da hensikten var oppfylt, ville Jesus gi kraften; som var gitt til ham, tilbake til Faderen; som hadde investert denne myndigheten i ham. Jesus hadde ingen hensikt å bli Gud eller være Gud. Han vil gi alt tilbake til Gud Faderen, som gav den til ham i utgangspunktet.

Gud talte til Moses i 2. Mosebok kapittel 4, at han ville gi Moses autoritet som en gud, og at Aron skulle være hans profet. Det viser bare at Moses hadde det siste ordet når han ledet Israel gjennom ørkenen, og folket måtte respektere den beslutningen. Moses ville aldri ta personlig kontroll over folket, og de så ikke den usynlige kommunikasjon som Moses og Herren hadde under disse situasjonene. Moses måtte vente på Herren for ytterligere instruksjoner.

Det er den samme situasjonen du finner i Jesus; og kraften som ble investert i ham. Derfor beskyldte nasjonens elite ham for å hevde seg selv som Gud. Da Jesus reiste de døde eller helbredet den syke eller tilgav synd, var det på grunn av den investeringen Gud hadde lagt i ham, og alt Jesus måtte gjøre, var å vente på instruksjonen eller inspirasjon til å sette tingene i aksjon.

Det er veldig enkelt. En åndelig mann vil vente på Herren, og så handle på inspirasjon. Jesus Kristus var og er den største skapelsen Gud nogen sinne har laget. Han gjorde ham før Han la grunnlaget for denne verden. Faktisk skapte Gud oss ​​alle før g for denne verdens grunnvold. Efeserne. Kapittel 1. Av alle menneskene han skapte, var Jesus den eneste perfekte, og på grunn av ham lot Gud det hele begynne. Denne verden ble satt i gang på grunn av for kunnskapen om Guds fullkomne Sønn.

USA