Innlegg av Rolf Strømmen

Guds dom

Jeg har nå i mange møter tatt for meg et emne om Guds forskjellige doms avsnitt over menneskeheten.Guds dom over menneskene vil bli delt opp i tre forskjellige hoved kategorier. Den gyldne regel er at Guds dom som bringer evig liv blir filtrert i tre forskjellige avdelinger, eller kapitler eller tidsintervaller. 1.Dommen i Joh.Åp. 20:4, […]

Be om hva du vil og du skal få det

Jeg satt og tenkte på Guds vidunderlige måte å gjøre tingene på. For en tid tilbake så tok jeg en gjennomgang av hendelser som leder til forståelsen av Mark.11:23. Be om hva du vil, og du skal få det. Så kom jeg på en fortelling hvor Bro. Branham hadde reflektert over de samme tingene. Jeg […]

USA