Innlegg

Guds dom

Jeg har nå i mange møter tatt for meg et emne om Guds forskjellige doms avsnitt over menneskeheten.Guds dom over menneskene vil bli delt opp i tre forskjellige hoved kategorier. Den gyldne regel er at Guds dom som bringer evig liv blir filtrert i tre forskjellige avdelinger, eller kapitler eller tidsintervaller. 1.Dommen i Joh.Åp. 20:4, […]

Be om hva du vil og du skal få det

Jeg satt og tenkte på Guds vidunderlige måte å gjøre tingene på. For en tid tilbake så tok jeg en gjennomgang av hendelser som leder til forståelsen av Mark.11:23. Be om hva du vil, og du skal få det. Så kom jeg på en fortelling hvor Bro. Branham hadde reflektert over de samme tingene. Jeg […]

Åpenbaringen kapittel 2 og 3

Noen ganger kan vi bli prøvet på Skriftens grunnlag om sider ved det som har skjedd i denne Laodikeas menighets tid. De åndelige veiledere, det være seg mennesker eller engler, så har de bemerket seg med sitt nærvær til hjelp for dem som skal Arve Guds rike. Det er flere sett med engler i skriften. […]

Den som kommer til meg

Det som har rørt ved min ånd i dag er Jesu ord om dem som kommer til ham. Det er forskjellige årsaker som gjør at mennesker samles rundt de åndelige verdier. Noen søker en synlig sikkerhet, som på en måte kan gjøre dem trygge. Under Jesu vandring på veien til Golgata, skiftet han fra å […]

USA