I 1973 ble jeg gjort oppmerksom på at det lå et kall til å vitne ut over landets grenser. En person profeterte over mitt liv og forkynte at jeg skulle komme til å reise til jordens fire hjørner med evangeliet.

Etter å ha kommet til troen på Jesus Kristus, ble det naturlig å være et vitne om Guds godhet, og fortelle om de opplevelser jeg hadde med Herren. I 1973 ble jeg gjort oppmerksom på at det lå et kall til å vitne ut over landets grenser. En person profeterte over mitt liv og forkynte at jeg skulle komme til å reise til jordens fire hjørner med evangeliet. I 1977, på vår første reise utenlands, kom det igjen en profeti over mitt liv om akkurat samme utfordring. Det var den gang vår første reise til USA.

Det ble starten på et verdensvid oppdrag, som førte oss til de fjerneste kyster. Vi reiste i flere år over til USA, og ble invitert til å holde møter i mange av delstatene, samt Canada og Mexico. I 1991 ble vi ledet til Sør Afrika og Malawi. Det ble det første av mange reiser til det Afrikanske kontinentet. Samme år ble vi invitert til møteserier i India.

I 1992/93. Ble vi invitert til møter i Moskva i Russland. I 1996 ble vi invitert til å bli med på en reise med møter til Filippinene. Det ble begynnelsen på et intenst oppdrag i det fjerne Østen. Sammen med Filippinene ble vi også med på møter i Australia, Taiwan, og Hong Kong Kina. Jeg husker under møter i vi hadde rundt Seattle i USA I 2005, da hadde vi samme året vært med på møter i Sydney Australia, Cape Town Afrika, og i Finnmark. Praktisk talt alle ytterpunkter på kloden sett hvor vi bor fra her i Verdal.

Jeg husker under møter i vi hadde rundt Seattle i USA I 2005, da hadde vi samme året vært med på møter i Sydney Australia, Cape Town Afrika, og i Finnmark. Praktisk talt alle ytterpunkter på kloden sett hvor vi bor fra her i Verdal.

Vi fortsetter hvert år å reise til disse stedene. Fra 2013 har vi konsentrert mye av våre oppgaver i flere av landene i Afrika. Sør Afrika, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Kenya, Uganda, Kongo, Zambia, Botswana og Ghana. I 2019 var vi på reiser i fjerne Østen , USA og Afrika i ca 8 måneder. Det var den mest omfattende reisen utenfor Norge til nå.

Det ble sagt om John Wesley at hele verden var hans Sognekall. Det kan vi trygt si på samme måte. Vi har reist utenriks i 43 år. Høsten er moden men arbeiderne er få. Vi har gjort et beskjedent arbeide i en verden på snart 8 milliarder mennesker. Store oppgaver ligger fortsatt foran oss. Måtte vi finnes å være i sentrum av Guds ledelse til enhver tid. Må Herren fortsette å velsigne vårt kall og utvelgelse.

USA