Siden 80’tallet, har vi tatt opptak av taler, og har i senere tid etter internett kom, hatt digitale Audio-opptak tilgjengelig på nett. Vi har siden 2015 streamet møtene direkte, og finnes nå både i audio og video-fil i møtearkivet på denne siden. På youtube-kanalen vår ligger video-filer tilgjengelig. Det jobbes også med å digitalisere de gamle lydbåndene, de finner du i Dropbox linken under.Møter fra 2014 til d.d


Eldre møter fra 1981-1999

USA