Innlegg av Rolf Strømmen

Guds dom

Jeg har nå i mange møter tatt for meg et emne om Guds forskjellige doms avsnitt over menneskeheten.Guds dom over menneskene vil bli delt opp i tre forskjellige hoved kategorier. Den gyldne regel er at Guds dom som bringer evig liv blir filtrert i tre forskjellige avdelinger, eller kapitler eller tidsintervaller. 1.Dommen i Joh.Åp. 20:4, […]

USA