Om Troendes Forsamling

Troendes Forsamling Verdal er en frittstående menighet (vennegruppe) som samles til møter hver onsdag og søndag gjennom hele året. Vi er ikke knyttet til noe organisert kirkesystem og har hele Bibelens innhold som vårt holdepunkt for forkynnelse og lære. Som så mange vennegrupper rundt om på jord, så er drivkraften i vandringen basert på åndelig åpenbaring.

Eksempelvis så var en av de første originale apostler, Paulus, en motstander av den tro som ble praktisert av de troende etter Jesu Kristi død og oppstandelse. På grunn av en åpenbaring en gang på veien til Damaskus ble hele hans liv forandret, og han som tidligere hadde vært en motstander, ble nå en ydmyk og hengivende Jesu Kristi tjener. Han vitnet mot slutten av sitt liv om at han hele tiden hadde vært lydig mot det himmelske kall som ble åpenbart for ham (Ap.gj 26: 9-19).

I vår tid kan det se ut som at Bibelens innhold kun skal leses og innøves. Opplevelser og åpenbaringer ligger på et historisk plan, og den som måtte ha mottatt levende budskap slik Paulus fikk det, vil bli sett på med meget stor skepsis. Guds Ånd er allikevel like virksom i dag som Han var det i den tidlige kristendom. Derfor har mange mennesker hatt spesielle opplevelser som forandret deres liv, slik som Paulus opplevde det.

Denne venneflokken er vokst frem på grunnlag av de samme åpenbaringer og opplevelser som de første kristne mennesker hadde. Gjennom de forskjellige sider med sang og musikk, taler og vitnesbyrd både i lyd, video og hefteform, vil du kunne innhente mye informasjon til lærdom og hjelp i praktisk åndelig vandring som en troende person. All informasjon som er tilgjengelig på disse sidene er lagt ut til allmenn fri benyttelse og kan gjengis fritt så lenge kildematerialet ikke forandres eller blir redigert slik at hensikten og forståelsen av stoffet blir forvrengt.

Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg forstand på alt (2. Tim 2:7)

Velkommen til en hjemmeside som kan forandre deg. Stoffet som er gjengitt her har forandret meg!

Rolf Strømmen

En kommentar

 1. Vi ifra Jesusbussen (notodden)var så heldig å få komme på en av deres møter
  Det var en stor opplevelse
  Musikk som vi sjelden hører maken til
  Guds fred
  Hilsen
  Oddvar. Bakken

Kommentarer er slått av

USA