Bladet «Striden»

Striden er en oversatt utgave av det amerikanske, evangeliske tidsskriftet «The Contender»  Bladet inneholder taler av Raymond M. Jackson. Vi har oversatt de mest aktuelle emner som kan være til åndelig oppbyggelse og hjelp i en ellers så forvirrende tid, hvor Guds ord blir tilsidesatt til fordel for menneskelagde tanker og lære.Ansvarlig utgiver og oversetter av Striden er Rolf Strømmen (rostromm@online.no)


Striden 1: Satans test og fall
Striden 2: De to trær i Edens hage
Striden 3: Daniels sytti uker 1
Striden 4: Daniels sytti uker 2
Striden 5: Daniels sytti uker 3
Striden 6: Født på ny
Striden 7: Guddommens hemmelighet åpenbart 1
Striden 8: Guddommens hemmelighet åpenbart 2
Striden 9: Helvete er ikke evig
Striden 10: Ekteskap og skilsmisse
Striden 11: Hellighet eller tradisjoner?
Striden 12: De sju tordenrøster 1
Striden 13: De sju tordenrøster 2
Striden 14: Opprykkelsen
Striden 15: Det nye Jerusalem
Striden 16: Jesu Kristi menneskelige og guddommelige side 1
Striden 17: Jesu Kristi menneskelige og guddommelige side 2
Striden 18: Når Gud blir helliget
Striden 19: Guddommelig helbredelse 1
Striden 20: Guddommelig helbredelse 2
Striden 21: Guddommelig helbredelse 3
Striden 22: Først adskillelse, så fullkommengjørelse
Striden 23: Hvorfor de ikke har olje: de dårlige jomfruer
Striden 24: Tusenårsriket
Striden 25: En apostels tjeneste 1
Striden 26: En apostels tjeneste 2
Striden 27: En apostels tjeneste 3
Striden 28: Det evige evangeliet – De 144 000
Striden 29: Hemmeligheten med kvinnen i Åpenbaringen 12
Striden 30: Kronologien i Johannes Åpenbaring 1
Striden 31: Kronologien i Johannes Åpenbaring 2
Striden 32: I Guds lignelse
Striden 33: De tre veer
Striden 34: Kongenes konge og herrenes herre
Striden 35: Mat i rett tid 1
Striden 36: Mat i rett tid 2
Striden 37: Mat i rett tid 3
Striden 38: Fra Azusa Street til nå 1
Striden 39: Fra Azusa Street til nå 2
Striden 40: Fra Azusa Street til nå 3
Striden 41: Brudens Salvelse 1
Striden 42: Brudens Salvelse 2
Striden 43: Brudens Salvelse 3

USA