Ildsjøen

Hva er forskjellen på helvete og ildsjøen?

Jeg ble spurt noen spørsmål om forskjellen på helvete og ildsjøen. Her er en forkortet versjon av svaret mitt.

Ildsjøen og helvete

Er ildsjøen et virkelig sted?
Er ildsjøen et virkelig sted?

I følge Åpenbaringen 20:11-14 er «helvete et sted, en ventested for de falne sjeler, et fengsel der de falne sjeler blir holdt til den store dommens dag».

Ildsjøen er renselsen sted, der Guds hensikt er å skille menneskets og englenes identifikasjon fra den livgivende Ånd som Han ga dem. Dette er stedet hvor mennesket mister sin identitet, og Guds Ånd – som han gav til sjelen – går tilbake til Gud, som ga livet til dem.

Ildsjøen renser den livgivende ånden fra identiteten til sjelen. På denne måten tar Gud bort de fargene som man har gitt til sin ugjenfødte sjel, og renser bort disse ting fra Ånden som Han gav ham. Sjelen forsvinner og er ikke mer, og ånden går tilbake til Gud som gav sjelen liv.

Er helvete og ildsjøen åndelig eller bokstavelig?

Husk nå at med vår død, går vår naturlige kroppen i graven, og det vil si at den jordiske delen får sin avslutning. Det som kommer opp ved oppstandelsen, er vårt uforgjengelige legeme. Denne delen av vårt legeme har ikke noen garanti for en evig tilværelse; med mindre det er til fulle født på ny.

Uforgjengelighet betyr at det nå er et legeme og en personlighet som vil stå for Gud, og møte resultatet av den testen Han har gitt det. Hvis vi kommer opp før Åpenbaringen 20:6 er vi garantert evig liv. Hvis vi kommer opp i Åpenbaringen 20:11-14 er det ingen garanti om evig liv.

Om ildsjøen er bokstavelig eller åndelig eller begge deler, er mer et spørsmål om hvordan vi ser på ting. Vi ønsker ofte å finne ut av alt og avgjøre det en gang for alle. Vi kan ikke gjøre det med alt. Jeg har sett mange diagrammer gjort for å forklare profetiske hendelser, men når det gjelder fremtiden må du vente på at det skal skje før du kan finne ut av alle detaljene. Et diagram er en grei fremstilling, men ikke alltid helt korrekt.

Profetiene i Bibelen er korrekte, men det tok disiplene år å fastslå de fleste av dem for å gi dem deres forståelse. I vår tid ønsker vi en rask bekreftelse på alt som vi tror vi forstår. Det er nesten som om vi ønsker å være de første til å ha fått taket på en hemmelighet. Gud gir oss ikke æren for det vi prøver å grave opp. Han ønsker å inspirere oss og lede oss i enkelhet. En ting er sikkert. Ildsjøen er reell, og den vil konsumere hver sjel som ender opp i den.

Ildsjøen er ikke evig. Når den siste sjelen har gått gjennom renselsesprosessen og den livgivende ånd har gått tilbake til Gud, som gav sjelen liv, så er det så og si ikke mer ved til bålet og ildsjøen vil slukne eller dø ut. Deretter er evigheten gjenopprettet og død skal ikke være mer.

Ildsjøen er ikke evig

I 1. Korinterbrev 15:54 står det:

(54) Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det skje det som står skrevet: Døden er oppslukt til seier.

(55) O død, hvor er din seier? O død, hvor er din brodd? (56) Dødens brodd er synden; og syndens makt er loven: (57) men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.

 Hvor er disse stedene lokalisert?

Den rike mann og Lasarus
Den rike mann er i pine i dødsriket

Vi snakker ofte om dimensjoner. Både helvete og ildsjøen er dimensjoner. Jesus forteller en historie i Lukas 16.

(22) Og det skjedde at den fattige døde, og at han ble båret bort av engler i Abrahams skjød. Og den rike mannen døde også og ble begravet.

(23) Og i Hades løftet han opp øynene, og var i pine, og ser Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød.

(24) Og han ropte og sa: Fader Abraham, forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe det ytterste av sin finger i vann og svale tungen min, for jeg er i kvaler i denne flammen.

(25) Men Abraham sa: Sønn, husk at du i din levetid fikk dine gode ting, og Lasarus likeså det onde, men nå her blir han trøstet og du knust i kvale. (26) Og dessuten alt dette, mellom oss og dere det er et stort svelg festet, slik at de som vil gå herfra og til deg ikke er i stand til det, og at ingen kan krysse over derfra til oss.

(27) Og han sa Jeg ber deg derfor far, om du ville sende ham til min fars hus, (28) for jeg har fem brødre, så han kan vitne for dem, så ikke de også kommer inn i dette pinestedet. (29) Men Abraham sier: De har Moses og profetene; la dem høre dem.

(30) Og han sa: Nei, far Abraham: men hvis man kommer til dem fra de døde, vil de omvende seg. (31) Og han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, vil de heller ikke bli overbevist, hvis man stiger opp fra de døde.

 Jesus gir ingen klar indikasjon på hvor denne dimensjonens tilholdssted er, annet enn at den ser ut til å være i hjertet av denne jord. Folk kan grave og grave, men aldri finne den siden det er en åndelig dimensjon.

Ildsjøen er aldri plassert som et bokstavelig sted som vi kan sette fingeren på

Ildsjøen er aldri plassert som et bokstavelig sted som vi kan sette fingeren på. Første gang det er skrevet om det som et sted hvor noen blir kastet inn i, er i Åpenbaringen 19.

(20) Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.

 Bibelen gir heller ikke en oversikt over hvor lang tid denne prosessen vil ta, det er noe man bare kan forestille seg. Vi vil overlate det til Gud. Han gjør en god jobb der, og han holder orden på slike ting.

Gud velsigne deg.

Vil du vite mer, kan du lese vår artikkel Helvete er ikke evig.

0 Kommentarer

Legg til en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

USA