En trone?

Jeg ble stilt et spørsmål om uttrykket EN TRONE i himmelen. Dette er mitt svar til vedkommende.

Spørsmål: Hvorfor er det En Trone i himmelen i Johannes Åpenbaring. Hvem sitter på den? Sitter Gud Fader på tronen også (Åp 3:21)? Pls. gi bibelvers også på svarene dine.

Rev 03:21 (KJV) 21 Den som seirer vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og satt meg med min Far på hans trone.

Svar:
Du spør om tronen i himmelen, og hvorfor det er En Trone. Først må vi se på ordet Trone selv. Du brukte en referanse i Åp 03:21, og i det uttrykket; er beskrivelsen av en Trone virkelig ikke bare en stol, men snarere en posisjon.

Når det står på min trone, betyr det egentlig i min regjering. Bare tenk på det, «til ham som seirer vil jeg gi å sitte med meg på min trone.» Vi tror ikke at dette er bare en falsk invitasjon; og så er det egentlig ingen som kommer til å sitte der; eller seire, fordi bare én person kan sitte på en stol eller en krakk.

Invitasjonen er en gjennomsnittlig utfordring til alle troende, for å sørge for at de er i stand til å gjøre det som en seirende person må gjøre, slik at de alle kan få del i den himmelske regjering, eller sitte i tronen.

Mat 5: 34-35 (KJV) «Men jeg sier dere: Sverg ikke i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone: 35 eller ved jorden, for den er hans fotskammel: verken ved Jerusalem, for det er den store konges stad. » I denne Skriften er hele himmelen beskrevet som Guds trone. Det er en posisjon eller en dimensjon der Gud lever og regjerer fra.

Det er sant at Bibelen viser en Trone eller en stol på noen steder i Skriften. Vi kan se en fremstilling i Daniel Dan 7: 9-27 «Jeg så det ble satt stoler frem, og en gammel av dager satte sig, hvis kledning var hvit som sne, og håret på hans hode var som ren ull: hans trone var ildsluer, og hjulene av brennende ild 10 En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham. tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham; retten var satt, og bøker ble åpnet.
11 Jeg så da på grunn av røsten til de store ord som hornet talte: Jeg så at dyret ble drept, og kroppen ødelagt, og gitt til den brennende flamme. 12 Så ble resten av dyrene fratatt sitt herredømme; men deres liv ble forlenget for en sesong og tid. 13 Jeg fikk i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet Menneskesønnen kom med himmelens skyer, og kom til den gamle av dager og blev ført frem for Ham. 14 Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham: hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike; et rike som ikke skal bli ødelagt .
15 Jeg Daniel ble bedrøvet i min ånd, og synene i mitt indre skremte meg. 16 Jeg gikk bort til en av dem som stod der, og bad ham si meg sannheten om alt dette. Så fortalte han meg, og fikk meg til å vite tolkningen av disse tingene. 17 Disse store dyrene som det er fire av, er fire konger som skal oppstå ut av jorden. 18 Men den Høyestes hellige skal ta riket, og besitte kongedømme til evig tid, ja for evig og alltid. 19 Da ville jeg vite sannheten om det fjerde dyret, som var anderledes enn alle de andre, det var så fryktelig og hadde tenner av jern og klør av kobber; som fortærte, knuste og trampet ned resten med føttene; 20 Og de ti horn som var på hans hode, og på den andre som kom opp, og gjorde at tre av hornene ble undertrykket. Det var det hornet som hadde øyne og en munn som talte store ord, og som var større å se til enn de andre. 21 Jeg så, og det samme hornet førte krig mot de hellige og seiret over dem; 22 inntil den gamle av dager kom, og dommen ble gitt til den Høyestes hellige; og tiden kom da de hellige tok riket i eie.
23 Så sa han: Det fjerde dyret skal være et fjerde rike på jorden, som skal være forskjellig fra alle andre riker, og skal sluke hele jorden, og skal tråkke den ned og knuse den. 24 Og de ti hornene ut av dette riket er ti konger som skal oppstå, og en annen skal oppstå etter dem; og han skal være forskjellig fra den første, og han skal undertrykke tre konger. 25 Og han skal tale ord mot Den Høyeste, og skal utarme den Høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.
26 Men dommen skal komme, og de skal ta bort hans herredømme, og ødelegge det; inntil enden. 27 Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den Høyestes hellige, hvis rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde Ham. «

Denne fremstillingen viser en Profetisk scene fra Daniels tid og til slutten av dispensasjonen. De fire dyrene eller fyrstene; de er de fire store riker; eller imperialistiske administrasjoner som kommer til å styre her i den profetiske delen av verden før Herren kommer. Så på slutten av den tiden, vil det komme en dom, og en Trone er vist i himmelen. Du kan se på det; som en stol, men det er virkelig en stilling i himmelen.

Du har den gamle av dager, og deretter en som ligner Menneskesønnen i vers 13 og 14. Dette bildet kan være litt forvirrende for noen, men det bør ikke være for vanskelig å forstå. Du må se på Gud den allmektige som den eneste usynlige kreative kraft der er; som bor i et lys som ingen kan komme til, eller noen gang se; eller komme nær.

1Tim 6: 15-16 (KJV) 15 «Hvilket i sin tid, skal han vise oss; Han som er den Salige og alene Mektige kongenes konge og herrenes herre, 16 Han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen mann kan komme til, Han som intet menneske har sett eller kan se; Ham være ære og evig makt; Amen «..

Du må ta den naturlige figuren av Gud; ut av bildet. Gud er alltid den Overnaturlige, usynlige kraften som holder skaperverket under kontroll. Gud ønsker aldri å bli sett. Han har ingen form eller skikkelse. Han ønsker bare at vi skal legg oss inn under hans evige kraft.

Gud skapte sin Sønn Jesus Kristus, for å posisjonere ham som den høyeste autoritet i skaperverket. Jesus Kristus er den eneste som noen gang vil synlig bli sittende på en trone eller en stol. Hvis du noen gang ser en som sitter på en trone i himmelen, vil det alltid være den Herre Jesus Kristus som sitter der.

Så kan du spørre, hvem er den gamle av dager, og hvem er den som ligner Menneskesønnen. Det er egentlig en og samme person i ulike tidsinnstillinger. Husk at Jesus først kom som en forløser, en profet, og en frelser. Så etter hans død, ble han vår Yppersteprest, og har vært det siden han ble plassert i himmelen, og ga oss talsmannen, Den Hellige Ånd.

Så han vil komme som en dommer på den siste dag, og skille de levende onde fra de levende rettferdige, før tusenårsriket starter. Så i tusenårsriket vil han bli Kongenes Konge og Yppersteprest.

I Zach 06:13 står det; (KJV) 13 «Han skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne herligheten, og skal sitte og herske på sin trone, og han skal være prest på sin trone og freds råd skal være mellom dem begge. «

Alle disse innstillingene posisjonerer Jesus Kristus i en fremtidig situasjon. Ingen annen person vil noensinne ta plass på den tronen. På den annen side, når man ser på den stillingen kalt; «Tronen», da snakker vi om en opphøyet tilstand der en gruppe mennesker kan være involvert. Selve himmelen vil da være tronen, og den har et flertalls begrep. Flere personer kan være i Tronen. Det er derfor Åp 03:21 er skrevet som den er. Jeg håper at dette kan avklare noen av dine tanker om Guds trone. Gud velsigne deg.

USA