Den som kommer til meg

Det som har rørt ved min ånd i dag er Jesu ord om dem som kommer til ham. Det er forskjellige årsaker som gjør at mennesker samles rundt de åndelige verdier. Noen søker en synlig sikkerhet, som på en måte kan gjøre dem trygge. Under Jesu vandring på veien til Golgata, skiftet han fra å være en helbredende forkynner, til å forberede seg og sine disipler på det han hovedsakelig kom for å fullføre.

Det var å gi sitt liv til løsepenge for den menneskelige familie. Først samlet han mange begeistrede sjeler som fulgt ham
Ganske intimt. Når han så vendte sitt åsyn mot Jerusalem, ble tonen en annen. Temaet ble etter hvert; «alle de som faderen gir meg, kommer til meg.» Et annet sitat var; « ingen kan komme til meg uten at Faderen drager ham.»

I Markus 4, bruker Jesus en logikk der han taler i lignelser, slik at de som ikke er det gitt, heller ikke skal kunne forstå det. Dette kan høres ut som om at noen mennesker ikke skulle få lov til å forstå Jesu ord og utleggelse.

Det er ikke slik at det oppriktige mennesket ikke skal få sjansen til å bli med i Guds rike. Det er heller myntet på disse som i utgangspunktet bare komme sammen for å manipulere situasjonen, og gjøre narr av hele den åndelige prosessen. Disse kan godt være religiøse mennesker, men de har ingen lengsel etter en oppriktig vandring. De har heller ingen ønsker om være liten eller ringe i egne øyne.

Jesus kjente til disse menneskene, derfor gjorde han sine budskap vanskelig for den kløktige hjerne. Man kan ikke tenke rasjonelt når man hører på Jesus. Da må man tenke i åndelige baner. Det naturlige mennesket vil ikke kunne begripe den åndelige logikken.

Her er det at Faderens ånd beskyttet Jesus mot disse såkalte smarte hodene. Jesus visste hvem det var som ikke var draget av Faderens Ånd. Vi kan jo si det slik, at samme Ånd har samme skikk.

Den samme logikk fungerer også i vår tid. Det naturlige mennesket vil ikke ha sansen for det Åndelige språket. Derfor går den enkle sannhet noen mennesker forbi. De klarer ikke å skjønne den åndelige logikken.

Den denominelle tankegang stride mot det guddommelige prinsipp. Derfor var Jesus alltid i konflikt med Fariseerne og presteskapet, mens den lille mann i gata kunne gripe det. Slik er det vel også i dag. En stor og tung kirkeverden lever stort sett på tradisjoner og politikk, mens det levende Guds ord får sitt gjennomslag i det enkle mennesket.

Apostlene sa det i begynnelsen; «la oss ikke gjøre det vanskelig for hedningene å gripe det. Be dem å holde seg borte fra hor, fra avgudsoffer, fra å spise dyr som er kvalt og fra blod. Dersom de holder disse enkle tingene, vil det gå dem vel. Ja slik kan evangeliet gjøres enkelt. I stedet lager menneskene et helt hysteri av regler og forbud, som til sist har ingen verdi for det åndelige mennesket. Venner la oss gjøre det enkelt, så enhver kan gripe det og fryde seg i frelsen, fri fra tunge lover og påbud. Gud velsigne dere.

USA