Troendes forsamlings ansikt utad? (Skoleprosjekt)

Vi fikk en forespørsel om den troendes forsamlings ansikt utad. Hva vi står for, gjennom et skoleprosjekt som noen elever fikk som oppgave i religion. Jeg tok meg tid til å svare på dette. Det er jo interessant å få innspill utenfra. I de senere år er det flere slike prosjekt som er blitt besvart.

Vi håper du vil ta deg tid til å svare på?

-hvilket forhold har du til din religion?

-hvor ofte praktiserer du religionen din?

-Hvor praktiserer du religionen?

-Når og med hvem praktiserer du religionen?

-kan du beskrive bygningen du/dere praktiserer i?

-har denne bygningen vært på Verdal lenge? (Er det nytt bygg, omgjort, hjemme til noen f.eks)

-hvordan er utsmykningen og symbolene?

  • Hvordan viser du/dere hva dere står for ved hjelp av materielle elementer?

Jeg har mottatt din forespørsel om Troendes forsamlings ståsted i den religiøse sammenheng. Religion er et vanlig begrep og en utbredt logikk når man tenker på det som foregår utenom den materielle tankegang. En utenforstående vil nok kalle det religion. Begrepet er derimot mere et uttrykk for en persons søking etter svar.

Spørsmål.

Hvilket forhold har du til din religion.

Troendes forsamling er på denne måten et motsatt uttrykk for religion. Det er mere et resultat av at man har funnet svaret på sin religiøse søken. Mitt forhold til min søking eller (religion), var at jeg ikke hadde noen forbindelse eller forhold til den åndelige verden. I en alder av 17 år ble jeg for første gang konfrontert med den åndelige verden. Under et møte i Frelsesarmeen, hvor en av mine beste kamerater hadde begynt sin åndelige aktivitet, hørte jeg for første gang en usynlig Røst tale direkte til meg. Det var en invitasjon inn i den Åndelige verden.

Først forstod jeg ikke mye av dette men etter hvert hørte jeg denne Røsten igjen og skjønte at Bibelens budskap om Guds nåde og invitasjon til en samhørighet med Ham var virkelig en realitet. Av denne grunn ble mitt forhold til Herren av personlig karakter, og startet da en møtevirksomhet basert på de opplevelser jeg hadde og på den sannheten jeg så gjennom det skrevne ordet i Bibelen.

Spørsmål.

Hvor ofte praktiserer du din religion.

Siden vandringen med Herren er av personlig karakter, er dette blitt en livsstil som praktiseres gjennom hele livet, hver eneste dag. Siden 1967 og frem til i dag er mitt liv preget av disse opplevelser, og hjelper meg hele tiden å være fokusert på den veiledning jeg har fått gjennom Herrens ledelse. Min hustru og jeg er for tiden i Afrika og misjonerer i mange forskjellige land der. Vi har reist som misjonærer i alle år siden 1977.

Spørsmål.

Hvor praktiserer du religionen.

Vi har en menighet, eller vennegruppe i Verdal med aktive møter gjennom hele året. Møtene holdes to ganger i uken. Det er den fysiske og stedbundne delen som folket rundt kan kjenne til, men vi reiser rundt i hele verden og praktiserer vår kristne tro i møter og samlinger hele tiden. Det å praktisere min tro, er ikke basert på et møtested men heller en livsstil. Noe man gjør fordi man lever i samfunn med Herren.

Spørsmål.

Når og med hvem praktiserer du religionen.

Som sagt så holder vi møter to ganger i uken i Verdal. Det er den synlige aktiviteten som folket generelt kan forholde seg til. Som misjonær holder jeg møter nesten hver eneste dag og har samvær med troende; like sinnede mennesker over hele verden.

Spørsmål.

-kan du beskrive bygningen du/dere praktiserer i?

-har denne bygningen vært på Verdal lenge? (Er det nytt bygg, omgjort, hjemme til noen f.eks)

Vi begynte samlinger med husmøter tilbake i 1974. Etter hvert ble stuene for små, og leide senere det gamle losje lokalet i Verdal fra 1978. Det var et bygg fra 1893, gammelt og vindfullt. Senere, i 1993 kjøpte vi dette lokalet og moderniserte det til vår tids standard. I 2016 bygde vi et nytt lokale som ble koblet i sammen med det gamle bygget. Så nå har vi et forsamlings hus samt en kombinert spisesal og møtesal for mindre aktiviteter.

Spørsmål.

Hvordan er utsmykningen og symbolene.

I en slik sammenheng følger vi de Bibelske prinsipper. Bilder og skulpturer hører hedningene til. Gud sa at det ikke skulle gjøres noen avbildning eller støpning av de Guddommelige verdier. Gud er Ånd, og tilbederne skal kun tilbe i Ånd og sannhet. Ellers i den religiøse verden er det mange symboler og såkalte mesterverk, malt eller hugget ut som utsmykninger av kjente kunstnere. Bibelen har aldri invitert til noe slikt. De symboler beskrevet i Guds Ord er av Åndelig karakter. Det indre mennesket er anbefalt å oppleve gjenfødelse, gjennom omvendelse. Det representerer en fraskrivelse av egen tankegang, slik at Herren kan lede den enkelte troende som Han vil. Så har vi vanndåpen, som er en begravelse av den gamle tankegangen. Alt dette er jo da symbolikk. Kompletteringen av gjenfødelsen er dåpen i den Hellige Ånd. Det er beskrevet i Apostlenes gjerninger kap. 2:38. Andre ytre utsmykninger er menneskelige påfunn og har ingen verdi i åndelige sammenheng.

Spørsmål.

  • Hvordan viser du/dere hva dere står for ved hjelp av materielle elementer?

Hovedsaken ved å vise hva man står for, i en troende sammenheng, ligger på den holdningen man har til troen på Oppstandelsen og det evige liv. Alle mennesker er utrustet med en samvittighet. Den er man alltid anbefalt å følge. Den er en Guds gave til menneskeheten. Samvittigheten kan man tøye til det ikke lengre finnes noen grenser. Allikevel er samvittighetens lov like virksom som før.

Bibelens innhold er en opplæring i å etterleve skaperens retningslinjer, og ved å komme i kontakt med Ham får man hjelp til å vise menneskets egentlige sanne verdier. Det handler egentlig om å vandre med Herren. Å bli en Guds venn. Da får man også visdom til å omgås medmennesker og bli en attraksjon i omgivelsene. Ikke at man skal trekke mennesker til seg selv, men heller at man skal kunne vise at den Guddommelige tilstedeværelse er veien til å bli et bedre menneske. Man trenger faktisk kraft til å leve, kraft til å fullføre hensikten med at man er satt her nede på jord for en hensikt.

Dette er da et svar på de spørsmål som du beskrev. Om den troendes vei og valg er det mye som kan beskrives, noe vi ikke har tatt med i denne runden. Men du er velkommen til å delta i våre møter, og velkommen til å se opp til Ham som er din skaper og velgjører, Han som er med på å gjøre livet verd og leve videre, og som holder deg og meg oppe i alle livets situasjoner.

Vennlig hilsen

Rolf. Strømmen.

Sent from my iPad

USA